Điện Trở Nồi Hơi M59xU900 380V - 21KW

Giá gốc: 990.000đ                                    Giảm còn: 693.000đ  (30% OFF)              Sẵn có:  20 bộ

Điện Trở 4ly Vuông ØT15xL50 220V - 450W

Giá gốc: 690.000đ                                    Giảm còn: 490.000đ (30% OFF)              Sẵn có:  5 cái

Điện Trở Đun Nước M59xU700 220V/380V - 15KW

Giá gốc: 800.000đ                                    Giảm còn: 560.000đ  (30% OFF)              Sẵn có:  5 bộ