Cần Tuyển Dụng Thợ Cơ Khí

Do nhu cầu mở rộng sản xuất nên bên mình cần tuyển 02 thợ cơ khí

Cần Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông

Do nhu cầu mở rộng sản xuất nên bên mình cần tuyển 07 lao động phổ thông.