Điện trở sứ các loại

Điện trở sứ các loại, sản xuất theo yêu cầu, theo mẫu mã của quý khách